Referenssitarina: Helsingin työllisyyspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistymisen myötä noin kolmannes TE-toimistojen asiakkaista siirtyi kuntien asiakkaiksi. Kokeilun tarkoituksena on selvittää, voidaanko työnhakijoiden palveluja parantaa järjestämällä työnhakijalle palvelut oman kuntansa kautta. Kehittämisellä tähdätään entistä nopeampaan työllistymiseen.

Kokeilun aikana kunta saa vastuulleen suuren osan aiemmin TE-toimistolle kuuluvista tehtävistä työnhakijan palveluista työllistymisen edistämiseen sekä erilaisiin lausuntoihin. Kuten arvata saattaa, kunnalle tämä uudistus toi mukanaan myös laajoja verkkosivu-uudistuksia. Helsingin työllisyyspalvelut kaipasi apua kokonaisvaltaiseen verkkosivun sisältöuudistukseen, ja palveluiden kilpailutuksen myötä Luovien Agenttien Toimisto pääsi hommiin. Projekti oli meille erittäin mielekäs ja kiinnostava, sillä kaupungin viestintätapa on monilta osin hyvin erilaista kuin yritysten markkinointiviestintä.

Viranomaistekstistä selkeäksi informaatioksi

Aloitimme projektin maaliskuussa 2022, jolloin tapasimme Teamsissa Helsingin kaupungin Kati Rinteen sekä Satu Londonin. Ensimmäisessä palaverissa Luovien Agenttien Toimistoa edustivat Katri Vieri, Maria Auerkallio sekä Priska Autio.

Kati ja Satu kertoivat, että projektin laajuus ja sen vaatimukset koettiin hyvin haastaviksi, ja siksi sopivien tekijöiden löytyminen oli tuntunut hankalalta. Kokemus haastavuudesta ei sinänsä ole ihme, sillä runsasta ja hajanaista viranomaistekstiä haluttiin muuntaa selkeäkieliseen ja helposti ymmärrettävään asuun ottaen huomioon kaupungin tekniset ohjeistukset, hakukoneoptimoinnin näkökulma sekä saavutettavuusvaatimukset. Lopputuloksen, eli Helsingin työllisyyspalveluiden verkkosivujen toivottiin palvelevan sekä kotimaisia että maahan muuttaneita asukkaita kielitaidon tasosta riippumatta.

Maria, Katri ja Priska aloittivat projektin kahlaamalla läpi suuren raakatekstiviidakon. Kymmeniä ja taas kymmeniä sivuja eri asiantuntijoiden tuottamaa raakatekstiä muuntui hiljalleen selkeäksi, valmiin sivukartan mukaiseksi kokonaisuudeksi. Toki projektin aikana sivukarttakin muuttui vielä muutamia kertoja, sillä siitä tahdottiin tehdä mahdollisimman selkeä ja helposti navigoitava kokonaisuus.

Tiedonjako ja helposti lähestyttävyys edellä

Kun tekstipaljous oli suodatettu kertaalleen rankalla kädellä, siirryttiin hiomaan yksityiskohtia. Priska, joka toimi toimeksiannon alussa meille korvaamattomana ja tehokkaana tekstinkäsittelyapuna, siirtyi muihin projekteihin, ja Katri ja Maria jatkoivat tekstikokonaisuuksien sekä ensimmäisten sivuluonnosten rakentamista.

Kerran viikossa otimme yhteispalaverin Katin ja Satun kanssa käsitelläksemme yhdessä työn tuloksia sekä seuraavia askeleita. Meille tärkeää on pitää tiivis yhteys asiakkaaseen, jotta projekti pysyisi mahdollisimman hyvin kontrollissa. Näin suuren työmäärän keskellä yhteydenpito ja joustava yhteistyö molemmin puolin olikin kullan arvoista, sillä näin saimme pidettyä tavoitteemme yhtenäisinä ja tsekattua säännöllisesti, että Helsingin työllisyyspalveluiden edustajat ovat kanssamme samalla linjalla.

Laajaa asiasisältöä muotoiltiin toimeksiantajan verkkosivuille asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä määriteltyjä komponentteja hyödyntäen. Informaatioarkkitehtuurin suunnittelussa keskiössä oli käyttäjäkokemus. Sisällöstä ja sisältörakenteesta pyrittiin tekemään jäsenneltyä ja ohjaavaa, jotta asiakas löytäisi tarvitsemansa tiedon ja ohjauksen helposti, nopeasti ja ymmärrettävästi.

Lisäksi sivuston hakusanaoptimoinnissa keskityimme tässä projektissa ennemmin ajatukseen siitä, miten Helsingin työllisyyspalveluiden asiakas löytää tarvitsemansa sivun helposti Googlen avulla.

Asiakkaan kiitos lämmittää sydäntä

Maaliskuun alussa aloitettu projekti tuli meidän osaltamme päätökseen kesäkuun puolivälin tienoilla. Tässä kohtaa tekstikokonaisuudet oli hiottu viimeistä piirtoa myöten valmiiksi, ja jokaisesta sivuston osasta löytyi valmiiksi piirretty luonnos, joiden perusteella Katin ja Satun jatkaminen projektin parissa siirtyi seuraavaksi yksityiskohtien testaamiseen tekniikan kautta.

Ansaittujen kesälomien jälkeen saimme ihanaa palautepostia Helsingistä:

Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden verkkosivusisällöt uudistettiin yhteistyössä Luovien agenttien kanssa. Katri ja Maria työstivät tehokkaasti suuret määrät työllisyydenhoidon monimutkaisia viranomaistekstejä ja ohjeita sekä olemassa olevia verkkosisältöjä, ja kirjoittivat niiden pohjalta asiakkaille selkeämmät ja helposti ymmärrettävät sisällöt.

He ammattitaitoisesti optimoivat tekstisisällöt verkkosivujen näkökulmasta ja kaupungin sisältömuotoiluohjeiden mukaisesti. Katrilla ja Marialla oli myös laaja näkemys verkkosivujen konseptoinnista käyttöliittymäsuunnittelun osalta. He osasivat muokata sujuvasti sisällöt huomioiden komponentit, joista verkkosivut rakennettiin.

Katrin ja Marian kanssa oli todella mukavaa ja helppoa työskennellä. He saivat nopeasti kiinni vaativan toimeksiannon ytimestä ja tarttuivat toimeen tehokkaasti. Tekstejä viimeisteltiin myös sujuvasti yhdessä useamman kierroksen verran. Vuorovaikutus pelitti hyvin ja yhteydenpito oli nopeaa ja joustavaa. 

Voimme suositella Katria ja Mariaa erityisesti viranomaisviestinnän ja verkkosivusisältöjen kirjoittamisen tueksi! 

– Kati Rinne & Satu London, Helsingin työllisyyspalveluiden verkkosivuista vastaavat suunnittelijat

Helsingin työllisyyspalveluiden uudet verkkosivut odottavat vielä julkaisuaan, ja innokkaasti lopputuloksen näkemistä odottelevat myös Katri ja Maria. Luoville Agenteille yhteistyö Helsingin työllisyyspalveluiden kanssa oli antoisa, opettavainen ja ennen kaikkea rohkaiseva kokemus. Haluammekin kiittää teitä, Kati ja Satu, hedelmällisestä yhteistyöstä sekä upeasta kokemuksesta!

Vastaamme mielellämme tarjouspyyntöihin ja askarruttaviin kysymyksiin
Kirjoittaja

Yrittäjä, Projektikoordinaattori, Graafinen Suunnittelija

Liittyvät artikkelit

Tervetuloa!

Mitä Luovat Agentit tekevät ja miksi sinunkin yrittäjänä on hyvä olla yhteydessä osaavan agentuurin kanssa?

Täältä löydät kokemuksen pohjalta opittuja vinkkejä markkinointiin.

Tilaa Luovien Agenttien ideakirje

Viimeiset artikkelit

11
elokuu 10, 2022
Kasvu-uutisia Luovien Agenttien Toimistosta
11
maaliskuu 30, 2022
Referenssitarina: Suomen Filatelistiliitto
11
heinäkuu 1, 2021
Digimarkkinoinnin työkalut

Instagram


Tarinamme alkoi graafikosta, joka olisi voinut tehdä graafista suunnittelua. Taitavia tekijöitä on nyt kiertynyt ympärille sen verran, että kolmen vuoden jälkeen on tekijä muuttunut verkostoksi, pienet työt projekteiksi ja asiakkaat vakituisiksi.

Luovien Agenttien Toimisto Oy on tullut tutuksi Mainostoimisto Pieni Ideana. Vuoden 2021 alusta nimi muutettiin sopivammaksi, Luovien Agenttien Toimisto Oy:ksi, ja verkosto on kasvanut yli 60 freelanceriin yhteistökuvioiden kautta. Kiva kun löysit meille!