1deacanvas
Markkinoinnin työpajat

Digimarkkinoinnin tiekartta -työpajat

Digimarkkinoinnin tiekartta -työpajassa kartoitetaan yrityksenne (digi)markkinoinnin nykytila sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet tulevaan. Työpajat koostuvat kahdesta 3 tunnin mittaisesta työpajasta, sekä 1 tunnin yhteenvetotilaisuudesta. Lisäksi osallistujat täyttävät ennakkoon lähtötietokyselyn. Suositeltava osallistujamäärä on 2–5 henkilöä per asiakasyritys.

Työpaja toteutetaan yhteistyössä 1dea Oy:n kanssa.

1deajalat
Euroopan Unionin Osarahoittama
Kenelle Digimarkkinoinnin tiekartta -työpajat sopivat?

Digimarkkinoinnin tiekartta -työpajat sopivat yrityksellesi, kun…

01.

olette miettimässä miten digimarkkinoinnilla voisi saada lisää kauppaa tai tavoittaa uusia markkinoita. Digimarkkinoinnin tiekartta -työpajojen avulla selvitämme mitä markkinoita ja asiakassegmenttejä yrityksen kannattaa digimarkkinoinnilla tavoitella ja miten. Mitkä segmentit olisivat parhaiten tavoitettavissa osuvalla digimarkkinoinnilla.

02.

tarvitsette tukea digimarkkinoinnin suunnitteluun ja jäsentämiseen. Työpajoissa jäsennetään yrityksen digimarkkinointia perustuen sen käytettävissä oleviin resursseihin. Luomme asiakkaan kanssa yhdessä yrityksen digimarkkinoinnin vuosikellon.

03.

haluatte rakentaa yritykselle sopivan digimarkkinointisuunnitelman ja mitata sen toteutuksen tehokkuutta. Työpajojen lopputuloksena syntyy digimarkkinointisuunnitelma, jonka avulla voitte johtaa yrityksenne markkinointia. Lisäksi määrittelemme digimarkkinoinnin mittaamisen ja seurannan peruselementit, jotta markkinoinnin vaikuttavuuden seuranta olisi helppoa.

Mitä saat työpajoista?

Digimarkkinoinnin tiekartta -työpajoissa määrittelemme yrityksenne digimarkkinoinnin nyky- ja tavoitetilan ja luomme toimintasuunnitelman tehokkaan digimarkkinoinnin toteutukseen.

Nykytila- ja segmentointityöpaja

Ennen työpajoja osallistujat vastaavat digimarkkinoinnin lähtötietokyselyyn, jossa kartoitetaan digimarkkinoinnin nykytilaa, asiakassegmenttejä ja yrityksen myyntiä. Ensimmäisessä työpajassa puretaan lähtötietokyselyn tulokset ja luodaan tilannekuva yrityksen digimarkkinoinnista sekä käytettävissä olevista resursseista. Työpajassa määritellään myös yrityksen digimarkkinoinnin kohderyhmät ja luodaan yritykselle digimarkkinoinnin vuosikello perustuen yrityksen liiketoiminnan vuosisykliin, käytettävissä oleviin resursseihin ja tavoiteltuihin kohderyhmiin.

Suunnittelu- ja seurantatyöpaja

Jälkimmäisessä työpajassa rakennamme yritykselle digimarkkinointisuunnitelman perustuen yrityksen liiketoiminnan sykleihin, tavoiteltuihin asiakassegmentteihin ja käytettävissä oleviin resursseihin. Suunnitelmassa määritellään digimarkkinoinnin tavoitteet, kohderyhmät, sopivimmat kanavat, käytettävissä olevat resurssit sisältäen budjetin, toimenpiteiden suunnittelun, priorisoinnin ja aikataulutuksen sekä mittariston ja seurannan. Työpajan jälkeen konsultit vetävät läpikäydyt asiat yhteen ja laativat yritykselle digimarkkinointisuunnitelman. Suunnitelman avulla yritys voi jatkossa toteuttaa, seurata ja johtaa digimarkkinointiaan tehokkaasti.

Teemu Ja Mathias 1dea
Luodaan edellytykset vaikuttavalle digimarkkinoinnille!

Digimarkkinoinnin tiekartta -työpajojen kautta ajatukset ja tavoitteet muuttuvat konkreettiseksi suunnitelmaksi

Määritellään yhdessä yrityksellesi konkreettinen ja yrityksen käytettävissä olevat resurssit hyvin huomioiva digimarkkinointisuunnitelma. Sen avulla voit johtaa digimarkkinointiasi jatkossa tehokkaasti itse tai yhdessä markkinointikumppanin kanssa.

Liity postituslistallemme tästä!