Puhutteleeko brändisi?

Brändisuunnittelu on keino, jonka avulla yrityksen, palvelun tai tuotteen imagosta rakennetaan persoonallinen, asiakasta puhutteleva ja kilpailijoista erottuva. Brändäyksellä pystytään vaikuttamaan suoraan siihen, mitä asiakkaasi tuntevat ja ajattelevat brändistäsi ja miten he puhuvat siitä eteenpäin.

Brändisuunnittelu on hyvä väline sekä uusille että pidempään toimineille yrityksille, sillä koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa imagon luomista. Brändin imago olisi hyvä olla kirkastettuna esimerkiksi silloin, kun verkkosivuja suunnitellaan tai uudistetaan. Se on myös tärkeä osa pitkän tähtäimen viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa, koska sen avulla myös tavoitteet pysyvät paremmin linjassa.

Brändisuunnittelussa keskeistä on

 • brändisi antama ensivaikutelma
 • pitkäkestoinen vaikutus, eli brändimielikuva
 • kilpailijoista erottuminen
 • visuaalisen ilmeen yksilöllisyys
 • oikeaa yleisöä puhutteleva äänensävy
 • mieleenpainuva tarina
 • brändisi tarjoama asiakaskokemus

Huolella maaliin viety brändisuunnittelu lisää brändisi tunnettuutta ja tuo sen helpommin lähestyttäväksi. Näin asiakkaasi valitsevat juuri sinun brändisi tuotteen tai palvelun kilpailijoiden keskeltä.

Brändäyksessä visuaalisen ilmeen toteutus tapahtuu yhtenäisten markkinointimateriaalien avulla. Visuaalisuus on tärkeä osa brändi-imagoa, mutta logojen, fonttien ja värikarttojen ohella tärkeää on myös viestinnän suunnittelu.

Käsi kädessä kulkevat visuaalinen ilme ja puhutteleva, yrityksesi strategiaa tukeva viesti luovat brändistäsi niin sanotusti persoonan, johon ihmisen on helppo luottaa, ja jota on helppo lähestyä.

Mistä brändimielikuva rakentuu?

 • Brändi-imago: arvot, tarkoitus sekä visio.
 • Kohdeyleisöön ja markkinoihin tutustuminen: asiakkaan tarpeet ja toiveet, alan trendit sekä kilpailu.
 • Brändin sijoittelu: Mikä erottaa brändisi muista saman alan tekijöistä? Kuka on todellinen unelma-asiakkaasi, ja miten ratkaiset hänen ongelmansa?
 • Brändiääni: Selkeä, johdonmukainen ja houkutteleva viestintä suoraan unelma-asiakkaalle.
 • Brändi-ilme: Brändin persoonaa, arvoja ja viestiä korostava visuaalinen identiteetti.
Piirretty kuva luovien agenttien Katjasta paperia ja kynä käsissä

Kaipaatko apua brändisuunnitteluun?

Ota yhteyttä Luoviin Agentteihin! Yhdessä kirjoitamme yrityksesi tarinan ja rakennamme sen ympärille vahvan brändisi markkinointia ja viestintää tukevan brändi-identiteetin.

Erilaisia luovia agentteja rivissä. Valokuvaajia, dronelentäjiä, kirjoittajia, web-kehittäjiä, hakukoneoptimoinnin osaajia ja muita luovia agentteja