Jason Goodman Vbxyfxlgpjm Unsplash
Markkinoinnin työpajat

Brändisprintti -työpaja

Hyvin määritelty brändi erottautuu, jää mieleen ja lisää myyntiä. Brändisprintti auttaa muuntamaan organisaationne brändiä koskevat ajatukset konkretiaan ja sanoittamaan brändinne DNA:n. Kun brändin ydin on tiedossa, markkinoinnin ja myynnin toteutus on sujuvaa.

Euroopan Unionin Osarahoittama
Kenelle brändisprintti sopii?

Brändisprintti on hyvä työkalu yrityksellesi, kun…

01.

kaipaatte selkeyttä brändi-imagon hahmottamiseen. Brändisprinttityöpajassa käymme syväluotaavasti läpi brändin identiteettiä, visuaalisuutta sekä viestintätyyliä. Työpajasta syntyvä analyysi on toimiva päätöksenteon ja suunnittelun työkalu.

02.

tarvitsette tukea brändi-imagon uudistamiseen tai terävöittämiseen. Työpajan avulla voimme yhdessä kartoittaa yrityksenne tahtotilat uusien tuulien ja tulevaisuuden suunnitelmien alla. Pajassa syntyvä suunnitelma tarjoaa katsauksen brändin tulevaisuuteen.

03.

haluatte kattavan analyysin brändinne arvoista, persoonasta sekä kilpailutilanteesta. Brändisprintissä käymme läpi brändin luonnetta, kohderyhmiä, arvoja sekä kilpailijoita. Persoonan hahmottaminen auttaa erottumaan kilpailijoista.

Mitä saat työpajasta?

Brändisprintti kirkastaa brändinne ydinelementit ja auttaa tekemään päätöksiä, jotka vahvistavat haluttua mielikuvaa ja toimintaa

Brändielementtien määrittely

Asiantuntija-agenttimme auttaa määrittelemään brändiänne koskevat ydinelementit: yrityksen olemassaolon syy, arvot, kohderyhmät, brändin luonne ja kilpailijakenttä. Työpajassa hyödynnetään Googlen kehittämää tehokasta kolmen tunnin menetelmää, joka toteutetaan online-tapaamisessa virtuaalista valkotaulua hyödyntäen. Organisaationne avainhenkilöiden tarvitsee vain liittyä mukaan linjoille, ja luova agenttimme ohjaa keskustelua ja auttaa kiteyttämään yhteisen tahtotilan.

Yhteenvetoanalyysi brändinne ydinelementeistä

Työpajan jälkeen saatte yhteenvetoanalyysin, jonka avulla organisaationne saa yhteisen ymmärryksen brändiänne koskevista ydinelementeistä konkreatian tasolla. Kaikki myöhemmät päätökset visuaalisesta ilmeestä, viestintätyylistä ja identiteetistä helpottuvat huomattavasti ja suunnittelutyö on sujuvaa. Brändisprintti on tehokas tapa kiteyttää ja tehdä päätöksiä liiketoiminnan tärkeistä linjauksista.

Heidi Uskaure - valokuva Heidistä
Sprintataan yhdessä!

Brändisprintissä ajatukset muuttuvat konkreettisiksi

Brändisprintti on lämminhenkinen työpaja, jossa hajanaiset ideat brändi-imagosta muuttuvat yritystoiminnan tukipilareiksi. Työpajassa hiotut ajatukset on helpompi valjastaa päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. Sprinttiin mahtuu hyvin isommankin brändin markkinoinnin ydintiimi!

Embed any sign up form!

Use Divi Optin Module or a Code module to integrate any Webinar software you need!