Integroi Luova Agentti™ yritykseesi – hyödyt siitä monin tavoin!

 

Luovien Agenttien tekijäverkostosta löytyy monenlaista ratkaisukeskeistä osaamista viestinnästä visuaalisuuteen ja verkkosivukehityksestä eri digimarkkinoinnin kanaviin. Esimerkiksi markkinoinnin ja viestinnän tehtävien tai verkkosivukehityksen ulkoistaminen Agenteille voi olla toimiva ratkaisu vaikkapa näissä tilanteissa:

 

#01

Yritykselläsi ei välttämättä ole valmiiksi olemassa olevaa osaamista tai henkilöstöresursseja tarvittaviin tehtäviin.

#02

Yrityksen palveluiden uudistaminen ja testaaminen voi vaatia uudenlaista osaamista tai hetkellisesti tehokkaampaa panostusta tiettyyn osa-alueeseen.

#03

Uuden markkinointitiimin perustaminen tuntuu hankalalta.

#04

Rekrytointi tuntuu liian kalliilta ja sitovalta prosessilta.

#05

Uuden projektin johtamiseen ei riitä aikaa tai tekeviä käsiä.

Näissä tapauksissa Luovat Agentit saapuvat paikalle ja ottavat langat käsiinsä. Yrityksesi säästää huomattavasti aikaa ja myös rahaa, sillä kustannukset koostuvat tällöin vain toteutuneesta työstä. Agenttitiimimme avulla voit hankkia yritykseesi pitkäaikaista tai satunnaista asiantuntija-apua. Saat meiltä kokonaisen tiimin tai halutessasi tarvittaessa hyödynnettävän asiantuntijan.

Naispuolinen luova agentti istuu mekko päällä tuolilla, kynä kädessä ja näyttää mietteliäältä

Mitä Luova Agentti tekee yrityksessäsi?

Markkinointipäällikkö ottaa vetovastuun yrityksesi markkinointistrategiasta, markkinoinnin toimenpiteistä sekä markkinoinnin tehokkuuden seuraamisesta. Markkinointipäällikkö voi tulla yritykseesi johtamaan yrityksesi henkilöstöä tai tuoda mukanaan oman tiiminsä.

Viestintäpäällikkö kehittää, johtaa ja organisoi yrityksesi ulkoista ja tarvittaessa myös sisäistä viestintää. Viestinnän ammattilaisen tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että informaatio kulkee ja että viestinnän sävy on yrityksesi näköistä ja vuorovaikutteista. Samoin, kuin markkinointipäällikkö, viestintäpäällikkö voi tuoda mukanaan oman tiimin tai asettua yrityksesi viestintätiimin johtoon.

Verkkosivukehityksen asiantuntija voi ottaa vastuulleen yrityksesi uusien verkkosivujen kehityksen sekä toteutuksen. Hän voi tulla yritykseesi päällikön tai asiantuntijan roolissa ja tarvittaessa johtaa yrityksesi henkilöstöä tai omaa Agenttitiimiä.

Brändäyksen ammattilaisena Luova Agentti voi auttaa yritystäsi brändin uudelleenmuotoilussa, brändikehityksessä tai alkuvaiheen kokonaisvaltaisessa brändisuunnittelussa. Agentin mukana tulee asiantunteva tiimi, josta löytyy osaamista graafisen viestinnän suunnitteluun, brändin viestin kirkastamiseen, oman äänensävyn löytymiseen sekä markkinoilla sijoittumiseen.

Luova kirjoittaja voi auttaa yritystäsi muun muassa someviestinnän sekä säännöllisten tai satunnaisten blogiartikkeleiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kirjoittaja voi hyvin toimia itsenäisesti, mutta tarvittaessa hänenkin mukanaan seisoo kokonainen osaajien tiimi.

Konsultoiva tai kouluttava Agentti saapuu paikalle silloin, kun muutoksen tuulet puhaltavat yrityksessäsi. Voimme kouluttaa yrityksen olemassa olevaa henkilöstöä esimerkiksi erilaisiin markkinoinnin ja viestinnän uusiin tehtäviin. Näin sinä voit tarjota omille tekijöillesi uutta osaamista, uudenlaisia työtehtäviä sekä lisäarvoa omaan tekemiseen.

Mitä Luova Agentti tuo tullessaan?

 

  • Luovaa ja ratkaisukeskeistä ammattitaitoa
  • Laajan agenttiverkoston vahvan osaamisen
  • Ulkopuolista silmää yrityksen strategiaan
  • Uutta osaamista toiminnan kehittämiseen
  • Ajallista ja taloudellista säästöä
  • Tuoretta ja avointa näkemystä
  • Sitoutuneita ammattilaisia
Piirretty kuva luovien agenttien Aldiksesta tabletti kädessä

Esimerkkihintoja
Luova Agentti™ -palvelulle

Integrointi on täysin räätälöitävissä yrityksesi tarpeiden ja tehtävien volyymin mukaisesti. Teemme yhteistyön alussa aina tarvekartoituksen, jossa selvittämme yhdessä yrityksesi palveluntarpeet sekä toiveet niiden toteuttamisesta. Kysy tarjousta!

Älä luovuta, me ollaan luovia!