Hakukoneoptimointi nostaa näkyvyyttäsi netissä

Palvele käyttäjää ja huomioi hakukoneet – lisää näkyvyyttäsi netissä.

Moni tietää neuvon siitä, että yrityksen tulisi näkyä Googlen ensimmäisellä sivulla ollakseen asiakkaiden silmissä olemassa. Harva kuitenkaan tietää, kuinka tähän pisteeseen pääsee. Me tiedämme.

SEO (Search Engine Optimization), eli hakukoneoptimointi on mm. verkkosivuston muokkaamista sellaiseksi, että hakukoneet tarttuvat siihen herkemmin kiinni ja nostavat sivustoa ylöspäin hakutuloksissa. SEO on nykypäivänä erittäin tärkeä osa yritysten markkinointistrategiaa.

Mitä hyötyä hakukoneoptimoinnista on?

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on ennen kaikkea lisätä orgaanista kävijävirtaa sivustollesi. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka optimointi vaatii pitkäjänteisyyttä ja systemaattisuutta, tulevat kävijät sivustollesi sen kautta lopulta omatoimisesti hakukoneiden kautta. Näin et joudu käyttämään suuria mainosbudjetteja pysyäksesi hakutulosten kärjessä maksetun mainonnan turvin, vaan kävijät saavat tarvitsemansa tiedon sivuiltasi juuri silloin, kun sitä tarvitsevat ja päätyvät sivustolle niin sanottujen orgaanisten, eli ei-maksettujen hakutulosten kautta. Pitkässä juoksussa hakukoneoptimointi on siis lähes poikkeuksetta taloudellisesti kannattavampaa, kuin maksettu mainonta.

Nykyään kuka vain voi laittaa omat nettisivut vaikkapa yritykselleen pystyyn, mutta mikäli hakukoneoptimointiin ei olla kunnolla panostettu, eivät potentiaaliset asiakkaat välttämättä tiedä koko sivuston olemassaolosta.

Huolellinen hakukoneoptimointi lisää myös sivustosi luotettavuutta hakukoneiden silmissä. Hakukonesijoituksiin vaikuttavat mm. otsikoinnit, metatekstit, kuvatekstit, hakusanat, linkit, videot, sivuston nopeus, tekniset ominaisuudet, somejaot ja tekstien pituudet.

Tiivistetysti: Mitä paremmin sivustosi palvelee käyttäjäänsä, sitä luotettavammaksi hakukoneet sen luokittelevat.

Hakukoneet ovat nykyään myös kovin viisaita, eikä kikkailemalla voi enää saavuttaa samanlaisia hyötyjä, kuin entisaikaan saattoi. Itseasiassa hakukoneet jopa rankaisevat nykyään pudottamalla sijoituksia, jos teet käytäntöjen vastaista “black hat” hakukoneoptimointia tai yrität oikaista, esimerkiksi viljelemällä kohtuuttoman määrän avainsanoja sivustolle.

Hakukoneoptimoinnin kenttä muuttuu jatkuvasti ja siksi on tärkeää, että trendejä ja teknisiä vaatimuksia seurataan tarkalla silmällä.

Hakukoneoptimointi voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa yksittäistä analyysiä ja pienten teknisten asioiden korjausta, mutta paras hyöty hakukoneoptimoinnista saadaan jatkuvana liiketoimintaa tukevana palveluna, jossa sisältöjä sekä sivuston teknistä toimivuutta tarkastellaan ja muokataan jatkuvasti ammattilaisen toimesta. Usein tuotamme sisältöjä myös suoraan asiakkaan sivustolle, jolloin koko SEO-putki on ulkoistettu ammattilaisille.

Meiltä siis löytyy osaajat sekä tekniseen että sisällölliseen hakukoneoptimointiin ja kykenemme tuottamaan hakukoneoptimoinnin palvelut laidasta laitaan, asiakkaan koko- ja vaatimusluokasta riippumatta.

Paljonko hakukoneoptimointi maksaa?

Optimoinnin hinta riippuu monesta tekijästä ja koostuu erilaisista osa-alueista, kuten esimerkiksi teknisestä auditoinnista ja optimoinnista, avainsanatutkimuksesta, sisältöanalyysistä, sisältösuunnitelmasta ja sisältöjen optimoinnista. Palveluun voi kuulua myös käytännön sisällöntuotantoa. Kevyen SEO-auditoinnin voit ostaa myös suoraan verkkokaupastamme!

Hakukoneoptimointia voidaan pilkkoa osa-alueisiin tai koostaa palveluistamme parhaiten toimiva kokonaisuus. Hakukoneoptimointia voidaan tehdä myös kertaluontoisina projekteina mutta kuten edellä mainittu, paras hyöty saavuteteaan jatkuvalla tekemisellä.

Hakukoneoptimointi voi tuntua haastavalta, mutta siihen todella kannattaa panostaa. Autamme mielellämme yrityksesi näkyvyyden kasvattamisessa. Ota yhteyttä ja kerro, millaisia tarpeita ja tavoitteita yritykselläsi näkyvyyden parantamiselle olisi. Kerrothan myös budjettisi, jotta voimme koostaa juuri sinun tai edustamasi yrityksen tarpeisiin sopivan tarjouksen.

Lue lisää hakukoneoptimoinnista blogistamme tai tutustu alla erilaisiin hakukoneoptimoinnin osa-alueisiin.

Hakukoneoptimointiin kuuluvat eri osa-alueet

Hakukoneoptimointi terminä käsittää erittäin laajan skaalan erilaisia sisällöllisiä ja teknisiä toimenpiteitä, joilla sivuston näkyyvyyttä hakukoneissa voidaan parantaa.

Alla on eriteltynä erilaisia toimenpiteitä, joita hakukoneoptimointityö voi pitää sisällään.

Sisällöllinen hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin tärkeimpiä ydinasioita ovat avainsanat ja niiden hakuvolyymit. Haluamme tietää, mitä termejä ihmiset hakukoneissa hakevat ja tuoda näitä termejä sisältöihin mahdollisimman luontevasti mukaan.

Avainsanatutkimus

Kaikki alkaa avainsanatutkimuksesta, jota myös hakusanatutkimukseksi, hakukäyttäytymistutkimukseksi tai hakusana-analyysiksikin kutsutaan.

Avainsanatutkimus on prosessi, jossa etsitään ja analysoidaan parhaiten yrityksesi tarjontaan ja asiakkaiden kysyntään sopivia avainsanoja. Näitä avainsanoja käytetään sisällön, otsikoiden ja erilaisten metaelementtien luomiseen, jotta hakukoneet ymmärtävät paremmin, mistä sivustosi kertoo. Hyvä avainsanastrategia auttaa saamaan huomattavasti enemmän orgaanista liikennettä sivustollesi.

Avainsanatutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä myös yrityksen muussa tekemisessä, erityisesti mainonnassa, kuten Googlen hakusanamainonnassa. Avainsanatutkimus kertoo mm. mitkä hakusanat ovat asiakkaalle relevantteja ja mikä niiden hakuvolyymi on.

Sisältöauditointi ja sisältösuunnitelma

Kun avainsanatutkimus on suoritettu, voidaan siirtyä sivun sisältöjen analysointiin. Löytyykö tärkeät hakutermit sivulta? Miten niitä on tähän mennessä käytetty?

Jos sisältöjä ei ole, voidaan tehdä sisältösuunnitelma, eli minkälaista sisältöä sivustolta pitäisi löytyä. Jos sisältöä on, mutta se ei ole optimoitua, tehdään sisältösuunnitelma sivuston mahdollisista muokkaustarpeista.

Sisältöjen optimointi ja sisällöntuotanto

Kun auditoinnit ja suunnitelmat on tehty, voidaan siirtyä käytännön tekemiseen ja muokkauksiin, eli optimoidaan olemassaolevia sisältöjä ja tuotetaan uutta optimoitua sisältöä. Optimointi pitää sisällään lähinnä tekstimuotoisten elementtien, kuten sivujen ja artikkelitekstien muokkausta, otsikkotasojen määrittelyä ja muokkausta, metakuvausten ja kuvien alt-tekstien muokkausta jne. 

Tekninen hakukoneoptimointi

Vaikka sisällöt ja avainsanat ovat erittäin tärkeitä hakukoneoptimoinnissa, on muitakin tekijöitä, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Alla käydään läpi laajemmin eri osa-alueita, jotka liittyvät hakukoneoptimoinnin kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen teknisemmästä näkökulmasta.

Tekninen auditointi

Tekninen hakukoneoptimointi alkaa sivuston kokonaisvaltaisesta teknisestä auditoinnista, jossa selvitetään sivuston optimoinnin taso. Teknisessä auditoinnissa pureudutaan mm. sisäiseen ja ulkoiseen linkitykseen, sivuston nopeuteen, käytettävyyteen, navigaatioon, rikastettuun dataan jne. 

Ulkoisen linkityksen rakentaminen

Ulkoisen linkityksen rakentaminen on prosessi, jossa pyritään saamaan muilta verkkosivuilta linkkejä omalle sivustolle. Laadukkaat ja aiheeseen liittyvät ulkoiset linkit kasvattavat sivustosi arvoa hakukoneiden silmissä, joka parantaa sijoitusta hakutuloksissa. Ulkoisia linkkejä voi ajatella ikäänkuin suosituksina. Jos CV:ssäsi on tärkeän johtajan suositus, arvosi työmarkkinoilla kasvaa. Samaan tapaan suositus (linkki) tärkeältä verkkosivulta sivustollesi kasvattaa sivustosi arvoa hakukoneille.

Sisäisen linkityksen rakentaminen

Sisäisen linkityksen rakentaminen tarkoittaa sivustosi sisällä tapahtuvaa linkkien luomista sivujen ja sisältöjen välille. Tämä auttaa hakukoneita ymmärtämään sivustosi rakennetta ja navigaatiota, sekä parantaa sivuston käyttäjäkokemusta. Hyvä sisäinen linkkirakentaminen voi lisätä sivustosi liikennettä ja parantaa hakukonenäkyvyyttä.

Nopeusoptimointi

Sivuston latausnopeuden parantaminen on tärkeää sekä käyttäjäkokemuksen että hakukoneoptimoinnin kannalta. Hakukoneet, kuten Google, suosivat nopeasti latautuvia sivuja, joten nopeusoptimoinnilla voi olla merkittävä vaikutus sijoitukseen hakutuloksissa.

Mobiilioptimointi

Riippuen sivustosta, noin 70-90% käyttäjistä selaavat sivustoa mobiililaittella, yleensä älypuhelimella. Mobiilikokemuksen optimointi on erittäin tärkeää, sillä hakukoneet arvostavat käytettävyyttä. Sivuston tulee toimia parhaiten ensisijaisesti mobiililaitteella. Nopeus on äärimmäisen tärkeää nimenomaan mobiilikokemuksen kannalta. 

On-page optimointi

Niinkutsuttu on-page optimointi tarkoittaa sivuston eri elementtien optimointia, kuten otsikot (H1-H6), meta-kuvaukset, schemat (rikastettu data), kuvatekstit (alt-tagit) ja avainsanojen oikeanlainen, luonteva käyttö sisällössä. On-page optimoinnin tavoitteena on parantaa sivuston hakukonenäkyvyyttä ja käyttäjäkokemusta.

Muita teknisessä hakukoneoptimoinnissa huomioitavia asioita

Tekninen SEO sisältää useita erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja indeksoitavuutta (löydettävyyttä) hakukoneille. Tähän voi kuulua esimerkiksi sivuston rakenteen parantaminen, XML-sivustokartan luominen ja uudelleenohjaukset.

Paikallinen hakukoneoptimointi

Paikallinen hakukoneoptimointi on prosessi, jossa keskitytään yrityksen näkyvyyden parantamiseen paikallisissa hakutuloksissa. Esimerkiksi, jos yrityksellä on toimipiste Oulussa tai Helsingissä, keskitytään optimoimaan sivustoa ja erilaisia yritysprofiileja näille alueille.

Google Business Profile ja GBP-optimointi (entinen Google My Business)

Google Business Profile on työkalu, jonka avulla yritykset voivat hallita näkyvyyttään Googlen palveluissa, kuten Google Mapsissa ja Googlen hakutuloksissa. Sen avulla yritykset voivat päivittää tietojaan, lisätä kuvia ja vastata asiakkaiden arvosteluihin. Tämä on erityisen tärkeää paikallisessa hakukoneoptimoinnissa.

GBP-optimointiin voi kuulua esimerkiksi Google Business Profiilien hallinta, profiilisivujen tekstien optimointi, paikallisten avainsanojen käyttö ja paikallisten arvostelusivustojen hyödyntäminen jne.

Google Business Profile oli ennen nimeltään Google My Business.

On-page Local SEO

Paikallista hakukoneoptimointia voi tehdä myös sivustolla, optimoimalla sivuston sisältöjä tietyille alueille. Esimerkiksi ”Parturi Oulu” tai ”Maanrakennus Sammatti” tms. 

Piirretty kuva luovien agenttien Hannasta joka näyttää mietteliäältä

Yhteenveto

Hakukoneoptimointi on äärimmäisen laaja-alainen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta.
Oikeiden strategioiden ja toteutuksen avulla yrityksesi voi hyötyä hakukoneoptimoinnista ja saavuttaa merkittäviä tuloksia paremman hakukonenäkyvyyden muodossa. Hakukoneoptimointi kulkee käsi kädessä käyttäjäkokemuksen kanssa ja pureudumme tekemisessämme myös siihen.

Hakukoneoptimointi voi kaikkine osa-alueineen kuulostaa turhan monimutkaiselta itse toteutettavaksi, mutta kaikkea ei tarvitsekaan tehdä itse. Asiantuntijamme ovat täällä sitä varten! 

Ota yhteyttä nyt ja keskustele asiantuntijamme kanssa. Autamme mielellämme yritystänne saavuttamaan tavoittenne hakukoneoptimoinnin saralla! 

Erilaisia luovia agentteja rivissä. Valokuvaajia, dronelentäjiä, kirjoittajia, web-kehittäjiä, hakukoneoptimoinnin osaajia ja muita luovia agentteja