Yrityksen avainhenkilöt istuvat rennosti taukohuoneessa keskustelemassa.
Markkinoinnin työpajat

Tarvekartoitus -työpaja

Haluaisitteko ymmärtää paremmin markkinointinne nykytilaa sekä tehdä osuvia markkinoinnin toimenpiteitä ja investointeja? Tarvekartoitus -työpajan avulla kokonaiskuva selkeytyy ja auttaa totetuttamaan markkinointitoimenpiteitä johdonmukaisesti.

Euroopan Unionin Osarahoittama
Kenelle markkinoinnin tarvekartoitus sopii?

Yrityksenne hyötyy tarvekartoitustyöpajasta, jos…

01.

kaipaatte yrityksenne markkinoinnin nykytilanteen selkeyttämistä. Käymme tarvekartoituksessa läpi markkinoinnin tämänhetkisen tilanteen, sen tuomat haasteet sekä mahdollisuudet sekä yrityksenne markkinoinnin tavoitetilan.

02.

tarvitsette konkreettisia työkaluja markkinointinne parantamiseksi. Kartoitamme työpajassa myös, mitä keinoja yrityksellänne on jo käytössä, ja mitä vielä tarvitaan tavoitetilan saavuttamiseksi. Samalla hahmottuvat myös yrityksenne toiveet markkinoinnin suhteen.

03.

haluatte selkeyttää ja terävöittää yrityksenne strategista, visuaalista ja viestinnällistä sanomaa. Tarvekartoituksen kautta saatte selkeän kuvan siitä, mihin suuntaan markkinointia tulisi viedä, että se palvelisi yritystänne parhaiten.

Mitä saat työpajasta?

Kokonaiskuva yrityksesi markkinointitarpeista ja toimenpiteiden priorisointi

Kartoitus markkinointinne nyky- ja tavoitetilasta tarpeineen

Asiantuntija-agenttimme auttaa kartoittamaan organisaationne markkinoinnin nykytilaa, tavoitetilaa, tarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä tehokkaassa 2,5 tunnin työpajassa. Työpaja toteutetaan online-tapaamisessa virtuaalista valkotaulua hyödyntäen. Organisaationne avainhenkilöiden tarvitsee vain liittyä linjoille mukaan, ja luova agenttimme fasilitoi keskustelua ja konsultoi markkinoinnin ammattilaisena. Työpajassa käsitellään markkinoinnista seuraavat osa-alueet: strategia, visuaalinen identiteetti, sisältö ja digimarkkinointi.

Yhteenvetoanalyysi nyky- ja tavoitetilasta toimenpide-ehdotuksin

Työpajan jälkeen saatte yhteenvetoanalyysin sisältäen markkinoinnitinne nyky- ja tavoitetilan kuvattuna, tunnistetut tarpeet listattuna eri osa-alueittain sekä priorisoidut toimenpiteet eriteltynä. Markkinoinnin tarvekartoituksen yhteenveto ohjaa osuviin investointeihin ja toimii budjetoinnin työkaluna. Voitte hyödyntää yhteenvetoanalyysia myös markkinoinnin toimenpiteiden kilpailutuksessa sekä markkinoinnin investointien perustelussa esimerkiksi johtoryhmälle.

Heidi Uskaure - valokuva Heidistä
Tervetuloa mukaan!

Luodaan yhdessä vaikuttavaa markkinointia

Markkinoinnin tarvekartoitustyöpaja tarjoaa yrityksenne markkinointitiimille viihdyttävän ja hyödyllisen hetken tärkeimpien kysymysten äärellä.

Varatkaa mukaan avointa mieltä sekä positiivista asennetta ja astukaa pajalle!

Embed any sign up form!

Use Divi Optin Module or a Code module to integrate any Webinar software you need!