Referenssitarina: Suomen Filatelistiliitto

30.03.2022

Maria Auerkallio

Referenssitarina Filatelistiliitto - Sosiaalisen median konsultointi

Pitkäkestoista ja kiinnostavaa sisältöä yhdistyksen Facebook-sivulle

Liiton tavoitteena oli paitsi liiton asioista tiedottaminen somessa, myös keskustelunavaukset, lukijoiden sitouttaminen sekä tietysti uusien seuraajien ja jäsenten löytäminen. Liiton uudet moderaattorit toivoivat meiltä apua Facebookin tekniikkaan, postausaiheiden ideointiin, sisällön säännöllisyyteen sekä lukijoiden mielenkiinnon herättämiseen.

Tavoitteena oli, että konsultaatioapuni avulla Filatelistiliiton Facebook-sivu saataisiin jälleen herätettyä henkiin, ja löytäisimme yhdessä rytmin tekemiseen, jota Liitto voisi sitten jatkaa myöhemmin itsenäisesti.

Oppilaasta mestariksi

Sovimme yhteensä kahdeksan kuukauden mittaisesta yhteistyöjaksosta, jonka aikana tapahtuisi siirtymä allekirjoittaneen Luovan Agentin tuottamasta sisällöstä liiton moderaattorien itsenäisesti tuottamaan sisältöön.

Ensimmäisen kolmen kuukauden ajan opettelimme yhdessä Facebookin tekniikkaa, sisällöntuottamisen perusteita, aiheiden ideointia, säännöllisyyttä sekä Canvan käyttöä. Tänä aikana tarjosin liitolle valmiin somesuunnitelman sekä tekstisisällöt moderaattorien kanssa ideoitujen aiheiden pohjalta. Työlistalle laitettiin myös ideapankki, jonka kokosin ensimmäisten kuukausien aikana liiton toimintaan ja aiheeseen tutustuessani.

Seuraava kolmen kuukauden jakso muutti hieman dynamiikkaa: Yhteisissä palavereissa ideoimme porukalla sisältösuunnitelman aiheet, mutta haastoimme liiton moderaattorit kirjoittamaan päivitykset itse. Tekstiä alkoi syntyä niin komealla tahdilla, että sisällöntuottajakin hieman yllättyi.

Kävimme yhdessä läpi jokaisen päivityksen, ja alun jälkeen asiakkaan kirjoittama teksti muuntuikin nopeasti sujuvaksi, mielenkiintoiseksi ja informatiiviseksi sisällöksi, joka ei juuri punakynää kaivannut. Filatelistien työstäessä itse sisältöjään, minä keskityin ideapankin viimeistelyyn. Lopputuloksena syntyi kaikkiaan 120 aiheideaa liittyen filateliaan ja liiton toimintaan. Kokosin ideapankkiin runsaasti myös sarjapostausajatuksia, joiden avulla pankin aiheet moninkertaistuvat.

Yhteistyömme viimeisen kahden kuukauden ajan olin lähinnä apuna sisältösuunnitelmien lopputarkastuksessa ja postaustekstien oikoluvussa. Liiton moderaattorit kokosivat suunnitelmat itse, kirjoittivat päivitykset omin käsin ja myös ajastivat postaukset suunnitelman mukaisesti Facebookiin.

Työ tekijäänsä palkitsee

Kahdeksan kuukautta kului nopeasti, ja työskentely filatelistien kanssa oli näin sisällöntuottajan näkökulmasta todella mielenkiintoista ja palkitsevaa. Yhteistyömme aikana Facebook-sivun seuraajamäärä moninkertaistui ja postausten alle alkoi ilmestyä kiinnostavia keskusteluja. Myös liikenne nettisivuilla kasvoi, ja tämän myötä Liitto pääsi aloittamaan sähköpostilistan keräämisen sekä säännölliset uutiskirjeet.

Tässä yhteistyössä itselleni korostui ilahduttavasti juuri se, mitä kirjoittajana rakastan: Maailma on täynnä aiheita, jotka osoittautuvat kiinnostaviksi, vaikket olisi koskaan aiemmin niistä ollut tietoinen. Maailma on myös täynnä kiehtovia asiantuntijoita, joiden intohimo omaan tekemiseensä on todella inspiroivaa. Omassa roolissani koin etenkin ideapankin kokoamisen todella palkitsevaksi, sillä sen aiheiden kautta tulin tutustuneeksi muun muassa moniin historiallisiin tapahtumiin. Työ todellakin palkitsee tekijänsä monin tavoin.

Yhteistyön lopuksi oli ilahduttavaa saada positiivista palautetta myös takaisinpäin. Filatelistiliiton Jukka Mäkipää kiitteli meitä tuesta somemaailman oppimispolulla. Erityisesti hän mainitsi kokoamani monipuolisen ideapankin, joka tarjoaa valmiita aiheita ja uusia ajatuksia vielä pitkälle. Kehtaan myöntää, että tirautin pari kyyneltä viimeisen palaverimme päätteeksi.

Luovien Agenttien ja Suomen Filatelistiliiton yhteistyö loppui vuoden 2021 loppupuoliskolla. Olen kuitenkin edelleen viikoittain seurannut ilolla liiton FB-sivun kiinnostavia postauksia sekä seuraajien hienoa sitoutumista. Halusin kirjoittaa tämän referenssitarinan peruskaavasta poiketen omasta näkökulmastani, koska kyseessä oli hyvin erikoislaatuinen ja innostava yhteistyö asiakkaan ja sisällöntuottajan välillä.
Tässä yhteistyössä korostui mielestäni erinomaisesti juuri vuorovaikutuksen tärkeys: Tiivis ja avoin yhteistyö asiakkaan ja sisällöntuottajan välillä rikastaa molempien maailmaa ja tekee työn hedelmistä erityisen makeita.

Onnea matkaan filatelistit!

Maria Auerkallio, Luova agentti

Autamme mielellämme somemarkkinointia koskevissa ongelmissa.

Ota yhteyttä: info@luovatagentit.fi