Verkkosivuston saavutettavuus ja saavutettavuusauditointi

10.04.2023

Sampo Saukko

Kaksi ihmistä käyttämässä kannettavaa tietokonetta.

Mitä saavutettavuus tarkoittaa

Saavutettavuus verkkopalveluissa tai verkkosivujen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että sivusto on suunniteltu ja toteutettu niin, että se on käytettävissä ja esteetön kaikille erilaisille käyttäjäryhmille tasapuolisesti. Saavutettavuus on verkkomaailmassa kaikkien käyttäjien yhdenvertaista mahdollisuutta liikkua esteettömästi. Lisäksi verkkosivuston tulee olla käytettävissä kaikenlaisilla laitteilla.

Suomessa yli 1,2 miljoonaa ihmistä tarvitsee saavutettavia verkkosivuja, siis yli 20% Suomen väestöstä. Tämän asiakasryhmän voit tavoittaa tutustumalla saavutettavuuteen, lue siis lisää alta tai kysy meiltä lisää.

Keitä saavutettavuus koskee?

Käyttäjät

Saavutettavuus koskee kaikkia käyttäjiä, mutta erityisesti henkilöitä, joilla on vamma, aistihäiriö, toimintarajoite, erilainen kulttuuritausta, kielivaikeuksia ja hitaat tai rajoittuneet verkkoyhteydet. Myös erilaiset päätelaitteet ja käyttöjärjestelmät tulee ottaa huomioon saavutettavuutta suunnitellessa.

Palveluntarjoajat

Vaikka saavutettavuus ensisijaisesti koskettaakin lähinnä julkishallinnon toimijoita ja sellaisiin rinnastettavia toimijoita (linkki alemmas sivulle), verkkosivuston saavutettavuus on kuitenkin tärkeä osa sivuston toimivuutta ja käyttäjäkokemusta ihan kaikille toimijoille. Saavutettava verkkosivusto on sellainen, joka on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on kaikille käyttäjille helppo ja mukava käyttää.

Verkkopalvelun saavutettavuutta suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon eri kohderyhmät ja heidän tarpeensa. Suomessa yli 1,2 miljoonaa ihmistä tarvitsee saavutettavuutta ja saavutettavuusdirektiivi edellyttääkin julkishallinnon- ja niihin rinnastettavilta toimijoilta tiettyä tasoa saavutettavuudessa.

Saavutettavuusauditointi

Saavutettavuusauditointi on prosessi, jossa verkkosivusto tarkastetaan läpikotaisin sen saavutettavuuden suhteen. Saavutettavuusauditoinnissa arvioidaan, miten helppo sivustoa on käyttää erilaisilla laitteilla ja miten se toimii erilaisille käyttäjäryhmille. Saavutettavuusauditoinnissa arvioidaan myös sivuston teknistä toteutusta, jotta varmistetaan, että sivusto toimii mahdollisimman hyvin ja helposti.

Miksi saavutettavuusauditointi kannattaa tehdä?

Saavutettavuusauditointi on tärkeä osa verkkosivuston kehittämistä, sillä se parantaa sivuston käyttäjäkokemusta ja auttaa tavoittamaan mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan. Saavutettavuusauditoinnin avulla voidaan myös löytää sivuston teknisiä ongelmia ja korjata ne ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia käyttäjille. Luovien Agenttien Toimisto Oy tarjoaa saavutettavuusauditointia osana laajaa palveluvalikoimaa.

Saavutettavuusauditoinnin eri vaiheet

  1. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan sivuston tekninen toteutus ja varmistetaan, että sivusto toimii mahdollisimman hyvin kaikilla laitteilla ja selaimilla.
  2. Toisessa vaiheessa arvioidaan sivuston käytettävyys erilaisilla käyttäjäryhmillä, kuten henkilöillä, joilla on näkövamma tai liikuntarajoitteita.
  3. Kolmannessa vaiheessa tarkastellaan sivuston sisältöä ja varmistetaan, että se on helppo ymmärtää ja käyttää.
  4. Asiakkaalle koostetaan raportti toimenpidesuosituksista
  5. Toimenpidesuositukset käydään asiakkaan kanssa yhdessä läpi purkupalaverissa.
  6. Toimenpiteet voidaan toteuttaa Luovien Agenttien toimesta, taikka asiakkaan oman kehitystiimin kanssa. Saavutettavuusauditointi voi siis olla myös toteutuksesta erillinen palvelu, vaikka nämä usein kulkevatkin käsi kädessä.

Saavutettavuusdirektiivi

Saavutettavuusdirektiivi perustuu YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ohjeistukseen. Ohjeistuksessa on lueteltu vaatimukset, joiden tulee olla täytettynä, jotta verkkopalvelu olisi saavutettava. Nämä vaatimukset on jaettu kolmeen tasoon: A-, AA- ja AAA-tasoon. AA-tasolla vaatimuksia on yhteensä 49.

Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on edistää verkkopalvelujen saavutettavuutta vammaisille ja muilla tavoin toimintarajoitteisille henkilöille. Direktiivin avulla voidaan taata, että kaikki voivat käyttää verkkopalveluita yhdenvertaisesti. Tavoitteena on myös, että saavutettavuus otetaan huomioon verkkosisältöjen ja palvelujen suunnittelussa. Tällä hetkellä noin 15% maailman ihmisistä ei pysty käyttämään verkkopalveluita ilman esteitä, ja saavutettavuuden parantaminen onkin erittäin tärkeää.

Nippelitietoa:
WCAG-standardin A- ja AA-tason kriteerien tulee täyttyä kaikissa julkishallinnon ja viranomaisen asemassa olevien organisaatioiden toiminnoissa. Näitä organisaatioita ovat muun muassa valtion virastot, kunnat, presidentin kanslia, seurakunnat, Kela, Vero, Keva, Helsingin Musiikkitalo Oy, Kansallisgalleria, pankit, luotto- ja sijoituslaitokset, vakuutusyhtiöt, vesi- ja energiahuolto sekä Posti.

Luovien Agenttien Toimisto Oy tarjoaa saavutettavuusauditointia palveluna, joka auttaa varmistamaan, että verkkosivustosi on saavutettava kaikille käyttäjille. Ota yhteyttä ja kysy lisää saavutettavuusauditoinnista tai siitä, miten voimme auttaa sinua kehittämään verkkosivustosi saavutettavuutta.

Lisätietoa saavutettavuudesta

Saavutettavuuslaki

Saavutettavuuslaki (Finlex 29.4.2016/306) on Suomen lainsäädännön mukainen laki, jonka tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä kaikille käyttäjille. Saavutettavuuslaki koskee julkisen sektorin verkkosivuja ja mobiilisovelluksia, ja sen tavoitteena on varmistaa, että kaikki käyttäjät, mukaan lukien esimerkiksi näkö- tai kuulovammaiset, voivat käyttää verkkosivuja ja mobiilisovelluksia esteettömästi.

Saavutettavuuslaki perustuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin, jonka tavoitteena on varmistaa digitaalisten palvelujen saavutettavuus kaikille EU kansalaisille. Saavutettavuuslakiin sisältyy vaatimuksia muun muassa verkkosivujen ja mobiilisovellusten teknisestä toteutuksesta, sisällöstä ja käyttäjätestauksesta.

Saavutettavuuslaki on tärkeä askel kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluja. Lisäksi se edistää digitaalisten palvelujen käytettävyyttä ja parantaa niiden laatua ja luotettavuutta.

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste on dokumentti, joka sisältää tiedot verkkosivuston saavutettavuudesta. Se on tehty auttamaan käyttäjiä ymmärtämään, kuinka helposti he voivat käyttää verkkosivustoa. Saavutettavuusselosteessa tulee kuvata, miten sivuston suunnittelu ja toteutus on tehty siten, että se noudattaa kansainvälisiä saavutettavuusstandardeja, kuten WCAG 2.0 tai 2.1.

Saavutettavuusselosteessa tulee käsitellä kaikki verkkosivuston keskeiset elementit, kuten navigointi, lomakkeet, multimedia ja interaktiivisuus. Lisäksi siinä tulee käydä läpi kaikki tekniset ja toiminnalliset ratkaisut, joita on käytetty saavutettavuuden takaamiseksi.

Saavutettavuusselosteessa tulee myös mainita, miten käyttäjät voivat ottaa yhteyttä sivuston ylläpitoon, jos he kohtaavat ongelmia saavutettavuuden kanssa. Selosteessa tulee myös ilmoittaa päivämäärä, jolloin se on julkaistu ja päivämäärä, jolloin se on tarkistettu ja päivitetty.

Kaikille julkishallinnon tai sellaisiin rinnastettavien toimijoiden sivuille, eli kaikille saavutettavuusvaatimusten piiriin kuuluville sivuille, tulee sisällyttää saavutettavuusseloste. Saavutettavuusseloste olisi toki hyvä löytyä myös muiden toimijoiden sivuilta.

Jos jaksoit lukea näin pitkälle etkä löytänyt vielä vastausta saavutettavuuskysymyksiin, ota yhteyttä meihin kysyäksesi lisää saavutettavuudesta. Autamme mielellämme!

Lähteet ja lisätietoa: