Referenssitarina: Toimintaterapia Hopsula

10.04.2023

Heidi Uskaure

Toimintaterapia Hopsulan nettisivujen esikatselu.

Hopsula on lasten toimintaterapiaan keskittynyt vaasalainen yritys. Toimintaterapian tarkoituksena on edistää lapsen arkielämässä tarvitsemia valmiuksia ja taitoja. Hopsula on erikoistunut sensorisen integraation terapiaan, jolla pyritään edistämään aistimusten käsittelyä ja säätelyä, jolloin esimerkiksi arkea haittaava tuntoyliherkkyys vähenee.

Terapiaan hakeutuvat asiakkaat ovat perheitä, jotka usein etsivät terapeuttia lääkäritaholta saadun palvelusetelin sekä pitkän nimilistan kanssa. Oikean terapeutin löytäminen voi näin tuntua todella haastavalta, ja siksi on tärkeää, että terapiaa tarjoavan tahon verkkosivut ovat riittävän informatiiviset, luottamusta herättävät ja helposti löydettävissä.

Hopsulan yrittäjä ja toimintaterapeutti Terhi Luhtala halusi saattaa yrityksensä verkkosivut ajan tasalle, ja kertoo nyt, miten projekti onnistui Luovien Agenttien Toimiston avustuksella:

”Verkkosivujen uudistus tuli ajankohtaiseksi muutama vuosi sitten, ja tekijää etsiessäni sain Hevostoiminta Laukin Mira Huhdalta suositukset Luovien Agenttien Toimistosta. Kävin tutkimassa Laukin uudistettuja verkkosivuja ja pian otinkin jo yhteyttä Luovien Agenttien Heidi Uskaureen.
Sovimme aluksi tapaamisen, jossa kävimme tarkasti läpi tarpeitani. Heidi muun muassa esitteli minulle tekemiään animaatioita, joihin ihastuin heti. Keskustelun pohjalta alkoikin hahmottua sivustokokonaisuus, joka oli reippaasti laajempi, kuin aiemmat sivuni olivat. Uusille sivuille lisättiin muun muassa tietoa eri terapiamuodoista ja menetelmistä, ja Heidin ideat sivuston graafisen ilmeen sekä navigaatiorakenteen parantamisesta olivat mielestäni loistavia.

Informaation laatu sekä selkeä profiloituminen on todella tärkeää, sillä näiden toteutuessa palvelua etsivä asiakas ei joudu hämmennyksen valtaan, vaan tietää tarkalleen, mitä on tarjolla. Pelkkä somekanava ei mielestäni riitä herättämään asiakkaan luottamusta. Palveluiden on oltava selkeästi ja helposti löydettävissä.

Sivustolle toteutettiin myös upea 360-asteinen kuva toimintaterapiahuoneesta. Kuva on hyvä väline vanhemmille silloin, jos lasta jännittää, sillä sen avulla vanhemmat voivat yhdessä lapsen kanssa katsoa, mihin ollaan tulossa. Myös sivustolle lisätty kartta on ollut todella hyvä, sillä helpottaa perille löytämistä. Kartan yhteyteen lisättiin myös kuva rakennuksesta, jossa yritykseni sijaitsee.

Olen ollut todella tyytyväinen verkkosivuihini ja saanut niistä myös paljon positiivista palautetta. Hopsulan sivut ovat nyt informatiivisemmat, dynaamisemmat ja asiakkaalle helposti lähestyttävämmät. Myös yhteydenottoa on helpotettu, sillä sen voi nykyään tehdä suoraan sivuston lomakkeella, mitä kautta tuleekin paljon yhteydenottoja.

Muutosten tekeminen verkkosivuille käy myös vaivattomasti yhteistyössä Luovien Agenttien Toimiston kanssa. Osan muutoksista teen itse, mutta useimmiten lähetän pyynnöt Heidille, ja Heidi sitten päivittää ne näppärästi sivulle. Näin minulle jää paremmin aikaa keskittyä omaan ydinosaamiseeni.”

Kiitos Terhi ja Toimintaterapia Hopsula! Myös me Luovat Agentit olemme nauttineet yhteistyöstä.