Viesti vahvasti visuaalisin keinoin

13.04.2023

Maria Auerkallio

Valomainos tekstillä "This is the sign you've been looking for"

Brändisuunnittelussa visuaalisuudella on vahva vaikutus brändin herättämiin mielikuviin, erottuvuuteen sekä siihen, mitä ihmiset puhuvat ja ajattelevat brändistäsi. Brändin visuaalinen ilme kuvastaa brändisi identiteettiä ja siksi se on myös erinomainen kilpailukeino alalla kuin alalla.

Jokainen vahvan brändin omaava suuri nimi on joskus ollut pieni, aloitteleva yritys, joka on lähtenyt rakentamaan brändiään tyhjästä. Tämä ei aina tule mieleen, kun mietitään esimerkiksi Niken brändiä.

Niken brändistä mieleen nousee ensimmäisenä tämän urheilullisuus, yrityksen logo, erilaiset urheilutuotteet sekä slogan ”Just do it”. Itse Niken brändi ei kuitenkaan koostu vain näistä, vaan se on yrityksen arvojen, ajatusmaailman, asenteen, kohderyhmän sekä halutun energian tuottama kokonaisuus. Minkälaisen mielikuvan Nike nostaa sinun mieleesi?

Moni lähtee markkinoille luottaen siihen, että logo riittää brändi-ilmeeksi, vaikka todellisuudessa kyse on niin monen asian yhteisvaikutuksesta. Kun kokonaisvaltainen brändäys on onnistunut, pelkkä logo voi kuitenkin olla yrityksen tärkein symboli, joka nostaa tuotteen tai palvelun arvoa. Moni esimerkiksi ostaa Niken logolla kuvitetun paidan huomattavasti kalliimmalla, kuin tavallisen paidan ilman logoa. Brändi näkyy paidassa ja tuo siihen näin ollen lisäarvoa.

Miten brändi rakentuu?

Kun brändiä lähdetään rakentamaan, tulee lähtökohtana olla se, minkälaisia ajatuksia brändin toivotaan nostavan asiakkaassa, minkälaisen fiiliksen visuaalinen ilme synnyttää ja millaisia arvoja se viestii.

Brändisuunnittelussa päämäärää kohti vieviä kysymyksiä ovat:

  • Mikä erottaa meidät muista?
  • Ketä varten olemme olemassa?
  • Miksi olemme täällä?
  • Mitä teemme ja miten?
  • Mitä arvoja edustamme?

Näiden kysymysten kautta koostuu niin sanottu brändi-identiteetti, jota kohti lähdetään kulkemaan sekä sanallisen että visuaalisen viestinnän keinoin. Kuljettu polku taas vie kohti lopullista päämäärää, eli vaikkapa sitä, mitä haluamme olla kymmenen vuoden päästä.

Mitä hyötyä brändäämisestä on?

Brändäämisen avulla luot yrityksellesi yhtenäisen identiteetin. Se herättää oikeanlaista kiinnostusta oikeissa ihmisissä, lisää luottamusta ja tunnettuutta sekä erottaa sinut kilpailijoista.

Kun brändäystä tehdään tavoitteellisesti pitäen myös huolta brändin yhtenäisyydestä pitkällä tähtäimellä, päästään lopulta tilanteeseen, jossa markkinointi on tehokkaampaa ja kaupanteko helpompaa. Yrityksesi brändin arvo alkaa näkyä myös tuotteiden hinnassa.

Brändin arvo taas kasvaa vain kohderyhmälle tarjottujen asiakaskokemusten kautta. Ihmiset ostavat herkemmin tunnettuja tuotteita ja palveluita, joita toiset ihmiset suosittelevat. Huomaa kuitenkin, että tämä ei tapahdu yhdessä yössä tai edes vuodessa. Brändin rakentaminen on pitkäaikainen ja päämäärätietoisuutta vaativa prosessi.

Visuaaliset keinot brändin rakentamiseen

Kun ihminen näkee jotakin, hän muodostaa alle sekunnissa mielikuvan, jota kutsutaan ensivaikutelmaksi. Tähän mielikuvaan voidaan vaikuttaa monin visuaalisin keinoin.

Brändi-ilme on yhtenäinen kokonaisuus, joka koostuu pääsääntöisesti näistä elementeistä:

  • Logo on yrityksen tunnistettavin elementti ja käyntikortti. Sen voi lisätä mihin vain ja se voi yksinään viestiä brändin asenteita ja arvoja.
  • Brändivärit herättävät vahvoja mielikuvia. Esimerkiksi keltainen viestii iloisuudesta ja luovuudesta, vihreä luonnonläheisyydestä ja ekologisuudesta, sininen luottamuksesta ja valkoinen yksinkertaisuudesta ja rehellisyydestä. Minkälaisia tunteita sinun brändisi voisi herättää värimaailman kautta?
  • Kuvamaailma tukee käytössä olevaa värimaailmaa ja herättää samoin erilaisia fiiliksiä. Etenkin persoonalliset ja oman näköiset valokuvat tai tarkasti mietityt grafiikat vetoavat yleisöön hyvin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
  • Fontti on niin ikään tärkeä viestinnän elementti. Se voi henkiä ajatonta tyyliä, leikkisyyttä tai vaikkapa virallisempaa sanomaa. Brändiä tukeva, selkeästi luettava fontti, jota käytetään kaikissa yrityksen kirjallisissa materiaaleissa, tukee visuaalisen ilmeen yhtenäisyyttä.
  • Erilaiset ikonit, symbolit tai vaikkapa omat piirrokset luovat lisäksi persoonallisuutta ja uniikkia fiilistä. Esimerkiksi Luovien Agenttien logon Peura on tällainen elementti.

Visuaalisuus erottaa tekijät toisistaan

Ihmisen silmä hakeutuu erottuviin tekijöihin automaattisesti, ja siksi uniikkiin ilmeeseen panostaminen kannattaa. Onnistunut brändi-ilme nostaa yrityksesi parrasvaloihin, sillä se tekee viestinnästä mieleenpainuvampaa.

Brändi-ilmettä suunniteltaessa kannattaa aina katsastella myös kilpailijoita. Miltä saman alan yritykset näyttävät? Onko sinun alallasi paljon tekijöitä, jotka panostavat visuaalisuuteen, vai huomaatko, ettei panostusta löydy juuri ollenkaan?

Mikäli huomaat, etteivät kilpailijasi ole vielä heränneet panostamaan visuaaliseen brändi-ilmeeseen, voit helposti toimia suunnannäyttäjänä. Tee kuitenkin työ heti huolella, sillä onnistuessasi sinä toimit esikuvana ja mallina muille yrityksille.

Mikäli kaikki kilpailijasi ovat esillä huolellisesti pohditulla brändi-ilmeellä, kannattaa löydöksiä tarkastella hieman toisin silmin. Jos esimerkiksi huomaat, että suurin osa käyttää visuaalisessa viestinnässään valokuvia, voit itse turvautua piirrettyyn grafiikkaan.

Huolehdi brändistäsi!

Brändi vaatii aina myös huolenpitoa, sillä jos vaivoin rakennetun brändin yhtenäisyys särkyy, valuu kaikki tehty tuo herkästi hukkaan. Brändin särkymisellä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Brändin rakentaminen ja sen ylläpitäminen voi tuntua joskus lannistavaltakin, sillä mielikuvat ja tunnettuus eivät kasva hetkessä. Kaikessa tekemisessä on kuitenkin hyvä pitää kiinni yhdenmukaisesta arvomaailmasta sekä tarkasti mietitystä ilmeestä. Brändin pysyvyyden kannalta hyviä ja tekemistä helpottavia työvälineitä ovat muun muassa selkeä graafinen ohjeisto, valmiit helposti muunneltavat mallipohjat sekä tietysti huolella mietitty yrityksen oma ääni, eli millä tavoin puhumme ja viestimme ihmisille.

Brändiä on lisäksi hyvä tuoda esille positiivisten kokemusten, kuten asiakkaiden palautteiden, referenssitarinoiden tai vaikkapa kilpailupalkintojen tai muiden saatujen tunnustusten avulla. Huomaa myös, että muun muassa verkkosivujen toimivuus on osa asiakaskokemusta, joten helppokäyttöiset ja hyvin tehdyt nettisivut ovat niin ikään osa brändisi identiteettiä.

Brändin kehittämisen avuksi voit järjestää asiakkaillesi erilaisia kyselyitä, jolloin saat arvokasta palautetta siitä, mikä toimii ja mikä ei, ja millainen mielikuva asiakkaille tulee brändistäsi. Mikäli vastaukset eroavat siitä, mitä sinä haluat tuoda esille, voit kehittää brändi-identiteettiäsi saamasi palautteen perusteella.

Kun viestit sosiaalisessa mediassa, sovita materiaalisi juuri kyseiseen mediaan sopivaksi. Esimerkiksi Instagramissa kuvat ovat huomattava elementti, ja siksi tässä kanavassa kannattaa panostaa erottuvuuteen sekä ytimekkääseen ydinsanomaan.

Verkostosta voimaa brändisuunnitteluun!

Luovien Agenttien verkosto koostuu huipputaitavista ja ratkaisukeskeisistä markkinointialan osaajista. Mikäli kaipaat apua tai ohjausta brändisuunnitteluun, oman äänensävyn löytämiseen tai vaikkapa yhtenäisten mallipohjien rakentamiseen, ota avuksesi Luovat Agentit. Autamme sinua mielellämme kaikissa yrityksesi markkinointi- ja viestintäasioissa.