Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto Kartta

Asiakas:

Etelä-Pohjanmaan rahasto
https://skr.fi/rahastot/etela-pohjanmaan-rahasto

Projektin sisältö

Karttakuvitus ja animaatio

Rahaston tarkoituksena on historiallisen Etelä-Pohjanmaan maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen. Tarkoitustaan se toteuttaa jakamalla kerran vuodessa apurahoja ja palkintoja sekä edistämällä muillakin tavoin maakunnan kulttuurielämää.Asiakkaamme toivoi Etelä-Pohjanmaan rahaston alueen selkeyttämistä ja se toteutettiin visuaalisena karttakuvana joka päätettiin animoida. Animaatiota käytettiin mm. sosiaalisessa mediassa.

Pohjanmaan Kulttuurirahaston Karttakuvapiirros Kuvitus