Referenssitarina: Helsingin työllisyyspalvelut

05.09.2022

Maria Auerkallio

Referenssitarina - Sisällöntuotantoa Helsingin Kaupungin työllisyyspalveluille - Kuvassa luovia agentteja

Viranomaistekstistä selkeäksi informaatioksi

Aloitimme projektin maaliskuussa 2022, jolloin tapasimme Teamsissa Helsingin kaupungin Kati Rinteen sekä Satu Londonin. Ensimmäisessä palaverissa Luovien Agenttien Toimistoa edustivat Katri Vieri, Maria Auerkallio sekä Priska Autio.

Kati ja Satu kertoivat, että projektin laajuus ja sen vaatimukset koettiin hyvin haastaviksi, ja siksi sopivien tekijöiden löytyminen oli tuntunut hankalalta. Kokemus haastavuudesta ei sinänsä ole ihme, sillä runsasta ja hajanaista viranomaistekstiä haluttiin muuntaa selkeäkieliseen ja helposti ymmärrettävään asuun ottaen huomioon kaupungin tekniset ohjeistukset, hakukoneoptimoinnin näkökulma sekä saavutettavuusvaatimukset. Lopputuloksen, eli Helsingin työllisyyspalveluiden verkkosivujen toivottiin palvelevan sekä kotimaisia että maahan muuttaneita asukkaita kielitaidon tasosta riippumatta.

Maria, Katri ja Priska aloittivat projektin kahlaamalla läpi suuren raakatekstiviidakon. Kymmeniä ja taas kymmeniä sivuja eri asiantuntijoiden tuottamaa raakatekstiä muuntui hiljalleen selkeäksi, valmiin sivukartan mukaiseksi kokonaisuudeksi. Toki projektin aikana sivukarttakin muuttui vielä muutamia kertoja, sillä siitä tahdottiin tehdä mahdollisimman selkeä ja helposti navigoitava kokonaisuus.

Tiedonjako ja helposti lähestyttävyys edellä

Kun tekstipaljous oli suodatettu kertaalleen rankalla kädellä, siirryttiin hiomaan yksityiskohtia. Priska, joka toimi toimeksiannon alussa meille korvaamattomana ja tehokkaana tekstinkäsittelyapuna, siirtyi muihin projekteihin, ja Katri ja Maria jatkoivat tekstikokonaisuuksien sekä ensimmäisten sivuluonnosten rakentamista.

Kerran viikossa otimme yhteispalaverin Katin ja Satun kanssa käsitelläksemme yhdessä työn tuloksia sekä seuraavia askeleita. Meille tärkeää on pitää tiivis yhteys asiakkaaseen, jotta projekti pysyisi mahdollisimman hyvin kontrollissa. Näin suuren työmäärän keskellä yhteydenpito ja joustava yhteistyö molemmin puolin olikin kullan arvoista, sillä näin saimme pidettyä tavoitteemme yhtenäisinä ja tsekattua säännöllisesti, että Helsingin työllisyyspalveluiden edustajat ovat kanssamme samalla linjalla.

Laajaa asiasisältöä muotoiltiin toimeksiantajan verkkosivuille asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä määriteltyjä komponentteja hyödyntäen. Informaatioarkkitehtuurin suunnittelussa keskiössä oli käyttäjäkokemus. Sisällöstä ja sisältörakenteesta pyrittiin tekemään jäsenneltyä ja ohjaavaa, jotta asiakas löytäisi tarvitsemansa tiedon ja ohjauksen helposti, nopeasti ja ymmärrettävästi.

Lisäksi sivuston hakusanaoptimoinnissa keskityimme tässä projektissa ennemmin ajatukseen siitä, miten Helsingin työllisyyspalveluiden asiakas löytää tarvitsemansa sivun helposti Googlen avulla.

Asiakkaan kiitos lämmittää sydäntä

Maaliskuun alussa aloitettu projekti tuli meidän osaltamme päätökseen kesäkuun puolivälin tienoilla. Tässä kohtaa tekstikokonaisuudet oli hiottu viimeistä piirtoa myöten valmiiksi, ja jokaisesta sivuston osasta löytyi valmiiksi piirretty luonnos, joiden perusteella Katin ja Satun jatkaminen projektin parissa siirtyi seuraavaksi yksityiskohtien testaamiseen tekniikan kautta.

Ansaittujen kesälomien jälkeen saimme ihanaa palautepostia Helsingistä:

Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden verkkosivusisällöt uudistettiin yhteistyössä Luovien agenttien kanssa. Katri ja Maria työstivät tehokkaasti suuret määrät työllisyydenhoidon monimutkaisia viranomaistekstejä ja ohjeita sekä olemassa olevia verkkosisältöjä, ja kirjoittivat niiden pohjalta asiakkaille selkeämmät ja helposti ymmärrettävät sisällöt.

He ammattitaitoisesti optimoivat tekstisisällöt verkkosivujen näkökulmasta ja kaupungin sisältömuotoiluohjeiden mukaisesti. Katrilla ja Marialla oli myös laaja näkemys verkkosivujen konseptoinnista käyttöliittymäsuunnittelun osalta. He osasivat muokata sujuvasti sisällöt huomioiden komponentit, joista verkkosivut rakennettiin.

Katrin ja Marian kanssa oli todella mukavaa ja helppoa työskennellä. He saivat nopeasti kiinni vaativan toimeksiannon ytimestä ja tarttuivat toimeen tehokkaasti. Tekstejä viimeisteltiin myös sujuvasti yhdessä useamman kierroksen verran. Vuorovaikutus pelitti hyvin ja yhteydenpito oli nopeaa ja joustavaa.

Voimme suositella Katria ja Mariaa erityisesti viranomaisviestinnän ja verkkosivusisältöjen kirjoittamisen tueksi!

– Kati Rinne & Satu London, Helsingin työllisyyspalveluiden verkkosivuista vastaavat suunnittelijat

Luoville Agenteille yhteistyö Helsingin työllisyyspalveluiden kanssa oli antoisa, opettavainen ja ennen kaikkea rohkaiseva kokemus. Haluammekin kiittää teitä, Kati ja Satu, hedelmällisestä yhteistyöstä sekä upeasta kokemuksesta!