Tiedotus: Osarahoitus Euroopan Unionilta Luovien Agenttien Toimisto Oy:n työpaja-hankkeeseen

28.01.2024

Katri Vieri

Euosarahoitustp

Luovien Agenttien Toimisto Oy on saanut osarahoitusta Euroopan unionilta työpajojen toteutukseen. Osarahoitusta saaneet työpajat ovat Tarvekartoitus, Brändisprintti ja Digimarkkinoinnin tiekartta -työpajat. Rahoitusta on käytetty työpajojen suunnitteluun, rakentamiseen ja markkinointiin. Luovien Agenttien Toimisto Oy:n tarkoituksena on ollut työpajahankkeen kautta vahvistaa kestävän kasvun edellytyksiä sekä tarjota asiakkailleen palveluja heidän liiketoimintansa kestävään kehittämiseen. Keskeisenä teemana on myös ollut digitalisoida palveluita ja näin ollen osaltaan vähentää alueellista eriarvoisuutta.